Privacybeleid

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
CookieMagazine kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de
diensten van CookieMagazine, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier
op de website aan CookieMagazine verstrekt. CookieMagazine kan de volgende
persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom CookieMagazine gegevens nodig heeft
CookieMagazine verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen
nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen
benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan CookieMagazine uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren
van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het online magazine of merchandise.

Hoe lang CookieMagazine gegevens bewaart
CookieMagazine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een
jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
CookieMagazine verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van CookieMagazine worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder
het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser
meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de
website. CookieMagazine gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.
Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
CookieMagazine maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de
website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van CookieMagazine bij Google
zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),
overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het
privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics
hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten
over de Website aan CookieMagazine te kunnen verstrekken en om haar adverteerders
informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht,
of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. CookieMagazine heeft hier
geen invloed op.
CookieMagazine heeft Google geen toestemming gegeven om via CookieMagazine verkregen
Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar cookiemagazinenl@gmail.com. CookieMagazine zal
zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
CookieMagazine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van CookieMagazine maakt gebruik van een
betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen
vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door CookieMagazine
verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met CookieMagazine op via cookiemagazinenl@gmail.com.

Cookiemagazine.online en cookiemagazine.nl is een website van CookieMagazine. CookieMagazine is als volgt te bereiken:
Postadres: lobelia 1, 3317JB Dordrecht
Vestigingsadres: lobelia 1, 3317JB Dordrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71709126
Telefoon: –
E-mailadres: cookiemagazinenl@gmail.com